--> Just Another Epiphany.
Just Another Epiphany

cheeky-chelsea:

xxx

Zoe Saldana by Diego Uchitel for C Magazine

slanting:

pendant light by I.E. on Flickr.